• Біз орындаймыз
  Спектр услуг
  на месторождениях
 • Мы осуществляем
  Нефтесервисные
  услуги в Казахстане
 • Полный комплекс сервиса
  Строительно-
  монтажные работы
 • Мы осуществляем
  Производство
  строительных материалов

строительно-монтажные работы полным технологическим циклом

производственной деятельности

«Oil Construction Company» ЖШС – Қазақстан Республикасының мұнай кәсіпшілігі нысандарында құрылыс-монтаждау жұмыстарының кең ауқымын орындайтын тұрақты ұйым. Кәсіпорынның құрылыс материалдарын өндіру бойынша әзірленіп жатқан сегіз карьері бар және басқа тұтынушыларды тау жыныстары, қиыршық тас, құм-қиыршықтас және құм-қиыршық тас қоспалары, мергель және топырақпен қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетеді.

«Oil Construction Company» ЖШС 2002 жылы 5 маусымда «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік қоғамының үш ірі кәсіпорны – «Маңғыстаумұнай» ЖШС, «Нефтестрой», «Маңғыстаумұнайжолдары» бірігуі негізінде құрылды. Бұл құрылыс кәсіпорындары «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның мұнай кәсіпшілігі нысандарының күрделі және күрделі жөндеу жұмыстарымен айналысты. Бұл «Oil Construction Company» ЖШС «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның 100% еншілес кәсіпорны болып табылады.   


 

Соңғы хабарлар

«Oil Construction Company» ЖШС Маңғыстау облысы аумағында орналасқан, ауданы 5,5250га, бастапқы бағасы 109 363 300 теңге өндірістік база аукцион өткізу арқылы сатылатындығы туралы хабарлайды.

Аукцион өткізу әдісі – голландтық. Аукционға қатысу үшін кепілдік жарна - 10 936 330 теңге 07.02.2022. –ге дейін келесі деректемелер бойынша енгізіледі: "Oil Construction Company" ЖШС, БСН 020640002982, БСК HSBKKZKX, ЖСК KZ076010231000148128, «Народный сберегательный банк Казахстана» АҚ. Сатып алынатын актив бойынша төлем жүргізу талабы - 100% алдын ала төлеу. 

Басшы блогы


Генеральный директор ТОО “Oil Construction Company”

Ділмағамбет Нұрбол Сембайұлы  

Блогқа өту
Жылдық сатып алу жоспарлары
Компанияның ағымдағы және жоспарланған сатып алулары туралы ақпарат
Қызметкерлерге арналған логин: Компанияның корпоративтік пошта сервері


приоритеты предприятия

Oil Construction Company

Позиционирование

Укрепление и расширение позиций на имеющемся рынке услуг путем сокращения сроков строительства объектов

Производство

Каждое из СМУ и УТиСТ имеет собственные производственные базы, расположенные непосредственно на месторождениях

Оснащенность

Оснащённость всем необходимым оборудованием, механизмами и мастерскими для стабильной производственной деятельности.

Взаимодействие

Расширение объёмов производства путем участия в тендерах и получения возможности заключать договора подряда на взаимовыгодных условиях

Производительность

Стремление к снижению затрат на производство СМР, диверсификации производства и повышение производительности труда

Приоритеты

Разработка и внедрение карьеров по производству строительных материалов, удовлетворение спроса потребителей

'

Oil Construction Company